Έρευνα – Μελέτες

2018. Έρευνα – Μελέτη με τίτλο: «Η Ελληνική κοινωνία στα χρόνια της κρίσης»

Στη μελέτη γίνεται καταγραφή των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία.