Στο Περιστέρι

Στον αγώνα για να δυναμώσουμε τις φωνές μας
Καθημερινά δίπλα στους πολίτες


Από τον προεκλογικό μου αγώνα για τις δημοτικές εκλογές (2014)