Έγραψαν για μένα δημόσια

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. «Sic itour ad astra» έλεγαν οι Λατίνοι.
Θανάσης Τσούμας,  πρώην Διευθυντής Αγροτικής Πίστης και Επιχειρήσεων Αγροτικής Τράπεζας / πρώην Μέλος Συμβουλίου Εποπτείας Χρηματοπιστωτικού Συστήματος